Elev & Studentkalender

Elev- og Studentkalenderen har siden starten i 1988 blitt en tradisjon i Norge. Elever og studenter har siden da fått utdelt kalenderen ved skolestart og brukt den til å organisere skole og privatliv gjennom et helt år.

I 2014 deles det ut 150.000 elevkalendere og 100.000 studentkalendere i Norge og kalenderne har en landsdekkende distribusjon.

Kalenderne finansieres gjennom både lokal- og riksannonsører.

Reklameverdien er unik da kalenderen deles ut personlig til elever og studenter.

Kalenderne brukes mer enn 8 ganger per dag, mer enn 6 dager i uken for et helt år (jf. TNS Galup, 2012)

Den gjentatte eksponeringen bygger merkevaren og gjør kalenderne til et unikt og godt responsmedia mot en målgruppe som ellers er vanskelig å nå.

For mer informasjon se www.skandinaviske.noSSD_bunn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *